logo

Zakup klimatyzatora to tak naprawdę dopiero początek, bo podejmujecie Państwo decyzję o kilkuletniej wspólpracy z danym partnerem. Klimatyzator znacząco różni się od telewizora czy pralki, ponieważ ciężko go samodzielnie wybrać, konserwować czy zdemontować i oddać do punktu serwisowego. Dlatego taka decyzja powinna byc dobrze przemyślana.

Co nas wyróżnia?

Certyfikaty i autoryzacje

Posiadamy niezbędne uprawnienia i aktualne na dany rok certyfikaty autoryzacyjne producentów, których sprzęt instalujemy, co gwarantuje bezpłatne i szybkie usuwanie ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym.

Certyfikat F-GAZOWY

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015certyfikat-jarka3 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), art. 20, nasz personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych posiada odpowiedni certyfikat.

Nawet 5 letnia gwarancja na cały system klimatyzacji

Ewentualne awarie usuwamy bezpłatnie przez cały okres trwania gwarancji. Nie odsyłamy klientów do producenta gdy pojawiają sie problemy z urządzeniami, a sami zajmujemy się wymianą podzespołów.

Pakiet Assistance 48h

Oferujemy szybką reakcję na zgłoszone przez klientów usterki lub problemy, co w trakcie trwających upałów może okazać się bardzo istotnym czynnikiem (proszę sobie wyobrazić, że na zewnątrz jest upał, a Państwo muszą czekać 2 tygodnie na usuniecie usterki w innej firmie)

Konserwacja i przeglądy 360 stopni

Podczas obowiązkowych przeglądów serwisowych nie ograniczamy się jedynie do czyszczenia filtrów, ale zainstalowane urządzenia przechodzą kompleksowy przegląd gwarancyjny

Aktualny tracking od momentu złożenia zamówienia

Już w momencie podpisania z nami umowy jesteście Państwo na bieżąco informowani o terminach wysylki sprzętu od producenta, poszczególnych fazach transportu, aż do momentu finalnej instalacji.